Home Biznes Księgowość w spółce komandytowej.
0

Księgowość w spółce komandytowej.

Księgowość w spółce komandytowej.
0

Spółki komandytowe to spółki osobowe, w których podział zobowiązań i kompetencji między tworzącymi je wspólnikami jest nierówny. Wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą jako spółka komandytowa pełnią w niej funkcję komplementariuszy oraz komandytariusze. Mogą nimi być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej. Komplementariusze to wspólnicy, odpowiadający za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzący jej sprawy i ją reprezentujący jej interesy. Komandytariusze, nie działają w spółce lecz wnoszą wyłącznie do niej wkład finansowy i odpowiadaj za jej zobowiązania wyłącznie do jego wysokości. Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego, ponieważ ten płacą jej wspólnicy mimo to spółka zobowiązana jest do prowadzenia księgi rachunkowej. Zarówno zyski jak i koszty spółki komandytowej rozdzielane są  pomiędzy wspólników, zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie spółki.

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wymaga od spółek komandytowych prowadzenia pełnej księgowości firmy. Ze względu na skomplikowany charakter samych spółek komandytowych oraz złożoności systemu księgowania pełniej księgowości. Część spółek komandytowych może jednak ograniczyć się do prowadzenia uproszczonej księgowości. Jeśli spółka komandytowa działa jako mikroprzedsiębiorstwo musi w danym roku podatkowym oraz w roku go poprzedzającym  spełniać dwa z trzech kryteriów:

  • suma jej aktywów na koniec roku nie może przekroczyć 1,5 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie mogą być większe niż 3 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 10 osób.

Uproszczona księgowość obejmuje również spółkę komandytową jeśli działa ona jako mała jednostka, która w danym roku obrotowym oraz w roku go poprzedzającym spełni dwa z trzech następujących kryteriów:

  • suma jej aktywów na koniec roku nie może przekroczyć 17 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie mogą być większe niż 34 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie może przekraczać 50 osób.

Prowadzenie uproszczonej księgowości spółki komandytowej wiąże się z wieloma ułatwieniami. Spółki, które obejmuje uproszczona księgowość mogą zrezygnować ze sporządzania niektórych elementów sprawozdania finansowego lub sporządzać  je w uproszczonej wersji. Ze względu na szeroki wachlarz możliwości współtworzenia spółek komandytowych przez wspólników będących np. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, czy wyborem pomiędzy rodzajem prowadzenia ich księgowości, każda spółka komandytowa posiada indywidualne potrzeby księgowe. Dlatego dobrym rozwiązaniem dla firm działających w formie spółek komandytowych jest skorzystanie z profesjonalnej obsługi księgowej firm outsourcingowych, specjalizujących się w księgowości spółek komandytowych.

Źródło: Mddp – Outsorcing.pl