Home Finanse Działania windykatora w terenie – jaki jest ich główny cel?
0

Działania windykatora w terenie – jaki jest ich główny cel?

Działania windykatora w terenie – jaki jest ich główny cel?
0

Windykator to osoba zajmująca się dochodzeniem własności za pomocą środków ściśle określonych w przepisach prawnych. Zazwyczaj jest zatrudniona przez bank lub inną instytucję finansową, która nie może wyegzekwować należności od dłużnika. Jak więc wskazuje sama nazwa oraz wymieniona w poprzednim zdaniu definicja, wykonuje on wszelkie czynności związane z windykacją. Jakie konkretnie obowiązki ma windykator oraz czy może prowadzić działania w terenie? O tym w niniejszym artykule.

Obowiązki windykatora

Ze względu na fakt, że podstawowym obowiązkiem windykatora jest przeprowadzanie windykacji, przez wiele osób jest on mylony z komornikiem. W tym momencie należy nadmienić, że jego praca na pozór wygląda całkiem podobnie, jednakże zadaniem windykatora nie jest zajęcie majątku dłużnika, a jedynie dążenie do porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Stara się więc wykonać określone czynności, aby załatwić sprawę w sposób polubowny – tak, aby nie doprowadzić do egzekucji komorniczej. Może on wysyłać wiadomości z przypomnieniem o konieczności zapłaty, monitować osobę zadłużoną pisemnie, a także zadzwonić celem upomnienia się o spłatę wierzytelności. Na tym jednak kończą się jego podstawowe prawa i obowiązki.

Czego nie może robić windykator?

Windykator musi wykonywać swoje związki zgodnie z obowiązującym prawem, wobec czego nie może nękać, zastraszać, ubliżać, stosować gróźb i przymusu fizycznego wobec osoby zadłużonej. Nie może także wejść do domu lub mieszkania bez zgody właściciela, zadawać niestosownych pytań czy dążyć do zniewagi lub zniesławienia. Windykator nie ma także prawa do ujawniania danych personalnych dłużnika oraz przeprowadzania rozmów dotyczących jego sytuacji finansowej z osobami postronnymi (np. sąsiadami czy znajomymi).

Czy windykator może prowadzić działania w terenie?

Windykator może pracować nie tylko w biurze, ale także w terenie. Jego obowiązki w każdym przypadku są niemalże takie same – z tym, że windykator terenowy ma za zadanie wywrzeć presję na dłużniku, aby jak najszybciej otrzymać wierzytelność. Zbiera on wszelkie informacje o dłużniku, głównie poprzez rozmowę z wierzycielem. Może on zatem kontaktować się z dłużnikiem w celu wyegzekwowania wierzytelności, prowadzić negocjacje, odwiedzić (za zgodą) dłużnika w domu lub miejscu pracy oraz na bieżąco informować o konsekwencjach wynikających z niespłacania długu w określonym terminie. Windykator terenowy ma stać się więc swego rodzaju motywatorem dla dłużnika, aby ten nie unikał odpowiedzialności oraz postarał się jak najszybciej spłacić wierzytelność.

Co może, a czego nie może windykator – gdzie znaleźć kompletne informacje na ten temat?

Szczegółowe informacje dotyczące pracy windykatora oraz zakres jego kompetencji znaleźć można m.in. w Trzeciej Księdze Kodeksu cywilnego, przepisach Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Co więcej, windykator ma obowiązek opierać się także na takich ustawach, jak: Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), Ustawa prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939), Ustawa o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110), a także Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882).

Działania terenowe są niezwykle skuteczne, ponieważ motywują dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązania. Warto zwrócić na to uwagę, wybierając agencję, która zajmie się windykacją należności w Twojej firmie.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js