Home Finanse Jakie są podstawowe usługi firmy windykacyjnej?
0

Jakie są podstawowe usługi firmy windykacyjnej?

Jakie są podstawowe usługi firmy windykacyjnej?
0

Problemy z odzyskiwaniem należności stają się codziennością zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych. Prędzej czy później każdego z nas może spotkać sytuacja, w której ktoś nie ureguluje należnej nam zapłaty. W szczególności prowadzenie działalności gospodarczej niesie ze sobą takie konsekwencje. Niejednokrotnie kontrahent nie potrafi wywiązać się z należności finansowych lub zapomina o terminach płatności. Jeśli dłużnik nie wykazuje chęci współpracy z wierzycielem, konieczne będzie podjęcie windykacji przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jak działa windykacja?

Początkowym etapem windykacji, zazwyczaj jeszcze przed podpisaniem umowy, jest badanie kondycji finansowej dłużnika i możliwości spłaty należności. Następnie firma windykacyjna podejmuje z dłużnikiem negocjacje, aby nakłonić go do polubownej spłaty długów. Dobra windykacja opiera się na zaproponowaniu dłużnikowi elastycznego rozwiązania, które będzie dla niego najlepsze, a więc spłaty długu w ratach bądź kompensaty należności w formie niepieniężnej. Skutecznym rozwiązaniem wobec unikającego spłaty dłużnika jest upublicznienie należności poprzez wpisanie go do jednego z rejestrów dłużników, które prowadzone są przez biura informacji gospodarczej. Istniej również możliwość sprzedaży należności na giełdzie długów, ale taka metoda często przynosi tylko częściową spłatę. W sytuacji, gdy windykacja polubowna zawodzi, należy podjąć kroki w kierunku windykacji sądowej. Dobrą praktyką w wielu firmach windykacyjnych jest zagwarantowanie klientowi pełnej obsługi prawnej, a więc przygotowanie w imieniu klienta i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów oraz reprezentowanie go w trakcie rozprawy. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie majątku dłużnika przed zbyciem do zakończenia postępowania windykacyjnego, a później egzekucyjnego. Końcowy etap ściągania długów, czyli egzekucja komornicza, również znajduje się pod kontrolą firmy windykacyjnej. Windykatorzy zazwyczaj współpracują z konkretnymi komornikami i polecają klientom tych najbardziej skutecznych, niekoniecznie lokalnych.

Zalety powierzenia sprawy firmie windykacyjnej

Firma windykacyjna jest w stanie dobrać odpowiednie narzędzia i dostosować je do każdego dłużnika. Klient, dzięki skorzystaniu z takich usług, może skupić się na swoich obowiązkach. Współpraca z firmą windykacyjną daje zleceniodawcy pewien komfort, ponieważ windykator załatwi za niego formalności nawet na drugim końcu Polski. Wysyłanie upomnień, wezwań do zapłaty, kontakt telefoniczny z dłużnikami spoczywa na barkach firmy windykacyjnej. Dodatkowym udogodnieniem jest monitorowanie przez klienta zaległych należności i windykowanie online.

Jak widać, warto powierzyć swoje długi firmie windykacyjnej, która posiada szerokie uprawnienia. Proces ściągania długów może trwać długo i należy go rozpocząć jak najszybciej, aby uniknąć przedawnienia. W firmach windykacyjnych zatrudnieni są specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, finansów i psychologii, których zadaniem jest ściąganie długów od nierzetelnego dłużnika. Mają na celu skuteczną windykację wierzytelności, która osiągana jest za pomocą różnych narzędzi. Wszystkie działania w ramach windykacji muszą odbywać się z wykorzystaniem profesjonalnych metod.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js