Home Finanse Podstawowe przyczyny umarzania postępowań wobec dłużników
0

Podstawowe przyczyny umarzania postępowań wobec dłużników

Podstawowe przyczyny umarzania postępowań wobec dłużników
0

W dzisiejszych czasach problem niespłaconych długów czy postępowań egzekucyjnych dotyka coraz większej liczby osób. Przede wszystkim powodem jest przyznawanie przez banki kredytów, na zbyt łatwych warunkach, które w efekcie powodują, że kredytobiorcy nie są w stanie regulować swojego zadłużenia. Co więcej, częstym mechanizmem jest także spłacanie jednego kredytu pieniędzmi pożyczonymi w innym miejscu, co prowadzi do powstania spirali długów i całkowitej utraty płynności finansowej.

Często wierzyciele występują do sądów o wydanie nakazów zapłaty, licząc, że dłużnik nie złoży sprzeciwu od nakazu zapłaty na czas i uzyskają klauzulę wykonalności umożliwiającą skierowanie danego tytułu wykonawczego do postępowania egzekucyjnego w kancelarii komorniczej. Dlatego warto odbierać korespondencję z sądów i w terminie 14 dni od dnia otrzymania tytułu egzekucyjnego złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty, żeby móc się bronić, a także doprowadzić do umorzenia postępowania.

Czas złożenia odwołania od nakazu zapłaty

Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest podstawową przyczyną umorzenia postępowania wobec dłużników. Ten środek odwoławczy powoduje uchylenie nakazu i ponowną możliwość rozpatrzenia sprawy. W ten sposób dłużnik może bronić swoich praw. Często bywa, że wierzyciele występują do sądu o wydanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikom dotyczących długów, które uległy już przedawnieniu. Jednak jedynie złożenie w odpowiednim terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, że taki tytuł ulega uchyleniu. W każdym tytule zobowiązującym pozwanego do zapłaty sąd poucza, iż istnieje możliwość złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jeżeli dana osoba nie zgadza się na zapłatę danego długu. Najważniejszą rzeczą jest złożenie odwołania od nakazu zapłaty w terminie 14 dni, od doręczenia tytułu. Ten środek odwoławczy powoduje ponowne rozpatrzenie sprawy.

Miejsce złożenia sprzeciwu

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść do sądu, który wydał nakaz. W takim piśmie procesowym dłużnik powinien wskazać, czy sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy całości, czy tylko części, a także przedstawić zarzuty, okoliczności faktyczne oraz dowody, pod rygorem utraty możliwości ich przedstawienia w późniejszym stadium postępowania. Sąd, bowiem pominie spóźnione twierdzenia czy dowody, chyba że dłużnik uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w sprzeciwie od nakazu zapłaty bez swojej winy.

Skutki złożenia sprzeciwu

Złożony w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty powoduje utratę mocy nakazu zapłaty w tej części, w której został zaskarżony. Dzięki temu pozwany może się bronić i podnosić zarzuty. Skuteczne wniesienie odwołania od nakazu zapłaty w bardzo wielu przypadkach powoduje umorzenie postępowania w stosunku do dłużników. W tym momencie pozwany może wykazać, że roszczenie zostało już zaspokojone, albo że wierzytelność jest nienależna bądź upłynął już termin do dochodzenia długu i zarzut przedawnienia spowoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jest to niezwykle ważne, bowiem prawidłowy sprzeciw uchroni pozwanego od dodatkowych kosztów oraz postępowania egzekucyjnego, od którego już nie będzie możliwości odwołania. Do częstych przyczyn umorzenia postępowania sądowego należy także utrata zdolności sądowej przez stronę.

Braki formalne

Przy składaniu odwołania należy także zwrócić uwagę na opłatę od sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jest to niezwykle ważny element, bowiem nieuregulowanie koniecznej opłaty od sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje odrzucenie takiego sprzeciwu przez sąd bez rozpatrywania takiego pisma pod względem merytorycznym. Jednak, jeżeli sprzeciw został złożony w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wnoszący sprzeciw nie jest zobowiązany do jakiejkolwiek opłaty. W związku ze złożonością procesu składania sprzeciwu od nakazu zapłaty z pewnością dobrym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, takiego jak adwokat czy radca prawny, który pomoże ominąć cały stres związany z prawidłowością złożenia środka odwoławczego.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js