Home Konsument Prawa hodowcy w kwestii rozporządzania materiałem siewnym

Prawa hodowcy w kwestii rozporządzania materiałem siewnym

Prawa hodowcy w kwestii rozporządzania materiałem siewnym
0

Ochrona wyłącznym prawem dotyczy prawie wszystkich odmian roślin rolniczych, co oznacza, że takie nasiona rolnicy mogą siać wyłącznie w postaci kwalifikowanego materiału siewnego. Jest jednak pewien wyjątek – rolnik może użyć do siewu materiału z własnego zbioru. O nim oraz o innych prawach hodowcy w kwestii rozporządzania materiałem siewnym opowiemy w poniższym artykule.

Co obejmuje wyłączne prawo do odmiany?

Hodowcy zostaje przyznana ochrona wyłącznego prawa, dzięki której wyłącznie on lub upoważniona przez niego osoba w drodze umowy licencyjnej, może materiał siewny chronionej odmiany przechowywać, rozmnażać (oraz przygotowywać do tej czynności poprzez np. czyszczenie i zaprawianie), przygotowywać do siewu, oferować do sprzedaży oraz sprzedawać na cele siewne.

W jakim celu uiszcza się opłaty?

Gdyby te same procesy chciał przeprowadzić rolnik, musiałby uzyskać pisemną zgodę hodowcy. Chcąc wysiać nasiona ze zbioru odmiany chronionej, może skorzystać z dozwolonego prawem przywileju „odstępstwa rolnego”. Oznacza to jednak zobowiązanie się rolnika do uiszczenia opłaty w wysokości obowiązującej dla odmiany w danym roku na rzecz hodowcy, czyli właściciela odmiany. Zgodnie z ustawą o ochronie prawnej odmian roślin, powinna ona być wniesiona w terminie 30 dni od daty siewu bez wzywania ze strony hodowcy.

Tego typu opłaty są podstawą finansowania postępu biologicznego. To właśnie dzięki nim działa zarówno hodowla zachowująca odmiany już istniejące, jak również hodowla pracująca nad tworzeniem nowych odmian, który to proces wymaga 10-15 lat żmudnej pracy w laboratoriach i na poletkach, a także sporych nakładów finansowych, które sięgają kilku milionów złotych. Wielkość i jakość uzyskiwanego zbioru jest uzależniona w połowie od charakterystyki genetycznej odmiany. Opłaty za skorzystanie z odmiany hodowcy są zatem inwestycją rolników w tworzenie nowych odmian przez tego hodowcę.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?

Wszelkie informacje na temat odmian chronionych wyłącznym prawem oraz wysokości opłaty za siew w ramach odstępstwa rolnego można uzyskać w Agencji Nasiennej, która reprezentuje hodowców i wspiera zgodne z prawem wykorzystanie ich odmian roślin, kontroluje licencjonowaną produkcję materiału siewnego w firmach nasiennych, samozaopatrzenie gospodarstw w nasiona oraz przetwórców przygotowujących nasiona do siewu, a także walczy z przejawami naruszania wyłącznego prawa hodowcy do odmiany.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js