Home Finanse Praca za granicą a podatek – co warto wiedzieć?

Praca za granicą a podatek – co warto wiedzieć?

Praca za granicą a podatek – co warto wiedzieć?
0

Praca za granicą to dziś niezwykle popularny sposób zarobkowania. Niektórzy wyjeżdżają sezonowo, np. w okresie wakacyjnym, inni pracują w delegacjach, a jeszcze inni zostają za granicą na lata, a nawet na stałe. Często jednak oficjalne miejsce zamieszkania pozostaje w Polsce, co wiąże się z koniecznością rozliczania z miejscowymi urzędami. Co warto wiedzieć o opodatkowaniu w przypadku pracy za granicą?

Obowiązek podatkowy w Polsce

Każdy, kto w myśl ustawy posiada miejsce zamieszkania na terytorium naszego kraju, musi odprowadzać podatek od swoich dochodów, niezależnie od miejsca zarobkowania. Wymóg ten określa się mianem nieograniczonego obowiązku podatkowego, który dotyczy również osób pracujących za granicą. Jednakże aby uniknąć podwójnego opodatkowania, wprowadzono możliwość zwolnienia z podatku w kraju, co regulują umowy międzynarodowe zawarte pomiędzy Polską a innymi państwami, a także ustawa o podatku dochodowym. Jakie praktykuje się metody, aby uniknąć podwójnego opodatkowania?

Zasada wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją uwzględniona jest w umowach międzynarodowych, które Polska podpisała z krajami, takimi jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy czy Szwecja. Na mocy tych postanowień dochód rozliczany jest w tym państwie, w którym został faktycznie uzyskany, a nie podlega opodatkowaniu w kraju, w którym posiada się miejsce zamieszkania. Jednakże fakt zwolnienia z obciążenia podatkowego w Polsce nie oznacza, że uzyskanego za granicą dochodu nie musimy wykazać. Wręcz przeciwnie. Zarobki zza granicy posłużą bowiem określeniu stawki podatkowej do rozliczenia dochodu z Polski. W praktyce oznacza to, że dochód z kraju i zza granicy sumujemy i na tej podstawie ustalamy stopę procentową, którą opodatkowany zostanie dochód z Polski. W lepszej sytuacji są osoby, których przychód pochodzi jedynie zza granicy – w takim przypadku nie trzeba dokonywać rozliczenia.

Zasada zaliczenia

Inaczej jest w przypadku metody zaliczenia. Tutaj bowiem konieczne jest wykazanie w rozliczeniu wszelkich dochodów, nawet jeśli pochodzą one tylko zza granicy i nie posiadamy opodatkowanego w Polsce zysku. Proporcjonalne odliczenie polega na zsumowaniu i opodatkowaniu całości dochodu oraz odliczeniu od należnej kwoty wartości podatku, który zapłacony został w państwie obcym. Przy czym kwota odejmowana nie może przekroczyć wartości przypadającej proporcjonalnie na dochód zza granicy. Zasadę tę stosuje się w przypadku wszystkich krajów, z którymi umowy międzynarodowe nie uwzględniają zasady zastrzeżenia progresji lub nie istnieje żadna umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Do tych krajów zalicza się m. in. USA, Rosja, Holandia i Belgia.

Co jeszcze?

O czym jeszcze warto pamiętać, jeśli pracujemy za granicą? Na to pytanie odpowiada ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Warszawie: Uzyskując dochód za granicą musimy liczyć się z tym, że osiągniemy wyższy pułap przychodów. Może to oznaczać przekroczenie progu podatkowego, co będzie się wiązało z koniecznością dopłaty do podatku. Wyższe dochody mogą także poskutkować ograniczeniem ulg, np. na dziecko. Pamiętajmy też o zaliczce na podatek dochodowy w sytuacji, kiedy pracujemy bez pośrednictwa płatnika. Nie warto próbować ukrywać dochodów zagranicznych, gdyż grozi to wysoką karą finansową. Zawsze trzymajmy też dowody uzyskania dochodu w obcym państwie. W związku z tym, że rozliczenia podatkowe w przypadku pracy zagranicznej bywają skomplikowane, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js