Home Praca Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie magazyniera
0

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie magazyniera

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie magazyniera
0

Magazynier to osoba, która mówiąc ogólnie, zajmuje się obsługą magazynu handlowego lub przemysłowego. Do jej głównych obowiązków należy m.in. przyjmowanie, przechowywanie oraz wydawanie określonych surowców i materiałów. Na pozór to praca bezpieczna i spokojna. W praktyce podejmując pracę magazyniera, trzeba mieć świadomość ważnych aspektów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz zagrożeń, z jakimi może mieć do czynienia magazynier.

Krótka charakterystyka zawodu

Magazynier kieruje działalnością składu handlowego lub przemysłowego. Do jego obowiązków należy m.in. sprawdzanie zgodnie z ustalonymi procedurami jakości oraz ilości przyjmowanego i wydawanego towaru. Osoba ta zajmuje się także rozmieszczeniem towaru w magazynie oraz dokonywaniem jego inwentaryzacji. Magazynier jest zobowiązany do tego, by dbać o powierzone mienie i chronić je przed zepsuciem, zniszczeniem czy kradzieżą.

Aby podołać wszystkim powierzonym obowiązkom, pracownik musi wykazywać się różnorodnymi umiejętnościami psychofizycznymi oraz określoną wiedzą. Magazynierzy często posiadają także dodatkowe umiejętności, takie jak obsługa wózków widłowych, wymiana butli gazowych (gdy w pracy wykorzystywane są wózki na butle gazowe) czy obsługa stacji ładowania akumulatorów (w przypadku użytkowania wózków akumulatorowych). W „Międzynarodowej karcie charakterystyki zagrożeń zawodowych” wyróżnionych zostało aż 50 czynności fizycznych wykonywanych przez magazyniera, z którymi wiąże się tzw. ryzyko zawodowe oraz około 20 elementów wchodzących w skład podstawowego sprzętu, wykorzystywanego w jego pracy (w tym m.in. komputery, wagi, regały, rampy, taśmociągi, wózki widłowe i wiele innych).

Zagrożenia w pracy magazyniera

Niebezpieczne sytuacje w magazynie wynikają z czynników środowiska pracy oraz ich wpływu na życie i zdrowie pracowników. Czynniki te można podzielić na kilka charakterystycznych grup:

 • czynniki będące przyczyną wypadków – uderzenia, zderzenia, zmiażdżenia itp., które wynikają z obsługi maszyn, urządzeń czy sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu, urazy powstałe w wyniku podejmowania nadmiernego wysiłku fizycznego itp.;
 • czynniki fizyczne – uszkodzenia słuchu spowodowane nadmiernym hałasem, odmrożenia, przeziębienia w związku z różnicą temperatur panującą wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;
 • czynniki chemiczne – zatrucia spowodowane szkodliwymi materiałami wziewnymi, choroby układu oddechowego;
 • czynniki biologiczne – ukąszenia, ugryzienia zwierząt, robactwa i związane z nimi ryzyko rozwoju chorób zakaźnych;
 • czynniki ergonomiczne – przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane nadmiernym wysiłkiem fizycznym;
 • czynniki psychospołeczne i związane z organizacją pracy – stres, obciążenia psychiczne związane z monotonią pracy czy odpowiedzialnością finansową.

jakie-zagrozenia-wynikaja-z-wykonywania-zawodu-magazynierapng

BHP w pracy magazyniera

W każdym miejscu pracy najważniejsze jest bezpieczeństwo. O takim stanie możemy mówić w przypadku prawidłowego określenia ryzyka zawodowego i wprowadzenia środków ostrożności wynikających z obowiązujących przepisów oraz charakteru działalności magazynowej. Niewłaściwie prowadzona czy też źle rozpoznana ocena ryzyka zawodowego w przypadku magazynierów zwiększa ryzyko wypadków przy pracy i sprzyja rozwojowi chorób zawodowych u pracowników.

W przypadku magazyniera miejsce pracy powinno być wyposażone w urządzenia i przedmioty do składowania materiałów oraz ich transportu. W instrukcjach dla pracowników powinny się znaleźć informacje na temat tego jak składować materiały, a pracownicy powinni pamiętać o tym, że nie wolno ich układać np. na drogach ewakuacyjnych, drogach transportu wewnętrznego czy przejściach dla pieszych. Bezwzględnie istnieje obowiązek przestrzegania zasad BHP.

Pracodawca powinien:

 • na bieżąco śledzić przepisy prawne;
 • organizować szkolenia BHP;
 • czuwać nad stanem technicznym urządzeń oraz pomieszczeń, w których wykonywana jest praca;
 • podejmować działania profilaktyczne we współpracy z firmą zajmującą się wspieraniem pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wdrażać tzw. dobre praktyki.

Po stronie magazyniera z kolei pozostaje:

 • utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
 • przechowywanie materiałów i surowców zgodnie z oznaczeniami,
 • dbałość o to, by nie uległy one zniszczeniu, uszkodzeniu oraz nie stwarzały żadnych innych, dodatkowych zagrożeń
 • dbałość o to, by urządzenia pod napięciem nie stworzyły ryzyka zagrożenia pożarowego.

Bezpieczeństwo warunkiem efektownej pracy

Bezpieczny magazyn to taki, w którym pracownicy wypełniają swoje obowiązki, przestrzegając ustalonych norm oraz zasad. Z kolei pracodawca, świadomy szkodliwych czynników środowiskowych, związanych z wykonywaniem zawodu magazyniera stara się im skutecznie zapobiegać lub przynajmniej ograniczyć ich szkodliwy wpływ na zdrowie podwładnych. W tym zakresie warto współpracować ze specjalistami, takimi jak firma Safety Expert, która oferuje pełen zakres czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w sposób rzetelny sporządzi instrukcję i procedury BHP, doradzi w doborze i zakupie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej czy zorganizuje profesjonalne szkolenia dla pracowników.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js