Home Praca Coach zdrowia na rynku pracy
0

Coach zdrowia na rynku pracy

Coach zdrowia na rynku pracy
0

Uprawianie sportu, życie z dala od nałogów, zdrowa i  zbilansowana dieta, przygotowana pod kątem mikroskładników i makroskładników to dla wielu osób istotny aspekt ich codzienności. Chcemy żyć w zgodzie z własnym ciałem, szanując je i dbając o stan własnego organizmu. Niejednokrotnie brak wiedzy bywa tu jednak poważną przeszkodą. Z pomocą takim osobom przyjść mogą coachowie zdrowia. Dla wielu osób zainteresowanych tematyką zdrowego stylu życia i odżywiania jest to również ciekawa perspektywa zawodowa. Kończąc studia podyplomowe w tym zakresie, uzyskujemy wszelkie narzędzia i wiedzę, aby szerzyć świadomość i prozdrowotne nawyki u innych.

Studia podyplomowe coaching zdrowia

Obecnie na rynku istnieje szerokie zapotrzebowanie na usługi specjalistów od zdrowego trybu życia. Nie dziwi więc fakt, że coraz większa liczba uczelni odpowiada na takie oczekiwania rynku. Studia podyplomowe kształcące przyszłych coachów zdrowia dokładnie przygotowują studentów, nakreślając im główne zasady efektywnych metod promowania zdrowia i zdrowych nawyków. Absolwenci są w stanie pomóc klientom w realizacji celów, rozwiązywać problemy dotyczące zdrowia i żywienia czy też wspierać klientów w budowaniu motywacji, pewności siebie i zaangażowania.

Słuchacze tego typu studiów podyplomowych otrzymują przygotowanie z zakresu korzystania z narzędzi wykorzystywanych w promocji i profilaktyce zdrowia. Do typowych tematów omawianych w ramach studiów podyplomowych zalicza się z reguły obszary i zagadnienia:

  • metodologii coachingu,
  • procesu coachingowego i procesu zmiany psychologicznej,
  • coachingu dietetycznego,
  • coachingu stylu życia,
  • coachingu psychosomatycznego,
  • coachingu relacji,
  • coachingu integralnego,
  • coachingu zdrowia i jego specjalizacji.

Coaching zdrowia – dla kogo?

Oferty studiów podyplomowych na kierunku coachingu zdrowia kierowane są do osób, które zainteresowane są tematem zdrowia oraz kształtowania zdrowych nawyków. Oznacza to, że zawód coacha niekoniecznie jest wyborem tylko dla absolwentów studiów z dziedziny medycyny, niemniej jednak to właśnie te osoby stanowią najliczniejszą grupę wśród słuchaczy. Jest to kierunek interesujący np. dla absolwentów pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii, zdrowia publicznego, psychologii czy socjologii.

Kariera zawodowa coacha zdrowia po studiach

Coachowie zdrowia zarówno w Polsce, jak i w Europie, pracują najczęściej w sektorze prywatnym. Niemniej jednak prognozy wskazują na to, że także publiczne placówki ochrony zdrowia będą w przyszłości korzystać z usług tego rodzaju specjalistów. Coach zdrowia współpracować może np. z pacjentami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, czy też podejmującymi leczenie onkologiczne.

Coachowie zdrowia mogą liczyć również na bardzo dobre perspektywy zatrudnienia w korporacjach i dużych zagranicznych firmach. Tego typu przedsiębiorstwa podążają za prozdrowotnym trendem, oferując swoim pracownikom bezpłatne konsultacje u coachów zdrowia. Pracownik może w każdej chwili uzyskać poradę dotyczącą diety, nawyków czy stylu życia. Coach zdrowia odpowiedzialny jest również za motywowanie i monitorowanie motywacji pracowników oraz analizę nawyków i zasad panujących w firmie, które mogą mieć wpływ na stan zdrowia osób zatrudnionych. Coachowie zdrowia mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, oferując klientom pomoc i usługi w obszarach dietetyki, pomocy psychologicznej czy korygowania niewłaściwych nawyków.

Podsumowując, coaching zdrowia to ciekawy kierunek studiów podyplomowych, który ma charakter interdyscyplinarny. Łączy on wiedzę z dziedziny medycyny, dietetyki i psychologii. Absolwenci tego kierunku mogą liczyć na rozwijającą i satysfakcjonującą pracę.