Home Praca Z WEBFLEET obsługa tachografu cyfrowego nie będzie dla Ciebie problemem!
0

Z WEBFLEET obsługa tachografu cyfrowego nie będzie dla Ciebie problemem!

Z WEBFLEET obsługa tachografu cyfrowego nie będzie dla Ciebie problemem!
0

Wszystkie autobusy i pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony muszą być od dnia 1 maja 2006 r. wyposażone w tachograf cyfrowy. Przedsiębiorca, właściciel floty ma obowiązek pobierać dane z pamięci tachografu cyfrowego co najmniej co 90 dni, oraz odczytywać dane z karty kierowcy przynajmniej raz na 28 dni. Pobrane informacje ma obowiązek przechowywać na fizycznych mediach i nośnikach (np. CD) w formacie plików przez okres 3 lat, zapewniając zabezpieczenie przed utratą danych oraz dostępem do nich osób, które nie są upoważnione do ich odczytu. Przedsiębiorca, który wykorzystuje pojazdy z tachografami cyfrowymi, musi posiadać odpowiednie oprogramowanie, które służy do archiwizacji danych oraz analizowania zapisów i raportowania pod kątem spełnienia wymogów i przepisów. Istnieją aplikacje, takie jak WEBFLEET, które pozwalają kontrolować dane o prędkości pojazdu, przejechanej trasie i odpoczynku kierowcy w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwia obsługę tachografów.

Tachograf cyfrowy jako urządzenie rejestrujące

Kontrolowanie i rejestrowania czasu pracy kierowców jest niezmiernie ważne, ponieważ kary, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorstwo za nieprzestrzeganie przez kierowców przepisów socjalnych, są duże. Tachograf cyfrowy to nic innego jak urządzenie rejestrujące i mierzące czas pracy kierowców. Ustawione na pulpicie pojazdu przypomina z wyglądu radio samochodowe z wbudowaną drukarką. W tachografach cyfrowych nośnikiem zapisu jest pamięć wewnętrzna tachografu oraz chipowa karta kierowcy. Większą część danych tachograf rejestruje sam, jednak niektóre informacje wymagają manualnego wprowadzenia, do tego służą przyciski na obudowie tachografu. Tachograf ma za zadanie rejestrować m.in.:

  • czas, w którym odbywa się przejazd,
  • odległości pokonywane przez pojazd,
  • przerwy w czasie jazdy,
  • wkładanie i wyjmowanie kart z uwzględnieniem identyfikacji kierowcy,
  • nakładanie się czasów na karcie.

Ponadto tachograf powiadamia o innych sytuacjach takich jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, przerwie w zasilaniu tachografu czy uszkodzeniu karty. Ma również za zadanie zarządzać blokadami firmowymi oraz monitorować stan techniczny (informacje o przeglądach), oraz inne zdarzenia i usterki. Tachograf to niezbędne i przydatne urządzenie w pojeździe transportowym, jednak jego obsługa wymaga nabycia odpowiednich umiejętności.

Prosta obsługa tachografu

Obsługa tachografu cyfrowego i sczytywanie danych wymaga przeszkolenia kierowcy w zakresie umiejętności obsługi urządzenia. Szkolenia realizowane są często z pomocą firm zewnętrznych przy wykorzystaniu zestawów szkoleniowych i kosztują od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Tymczasem wystarczy prosta aplikacja z intuicyjnym interfejsem, aby odciążyć kierowcę i nie narażać przedsiębiorstwa na dodatkowe koszty związane ze szkoleniem. Dzięki aplikacji WEBFLEET Tachograph Manager kierowca nie musi samodzielnie obsługiwać tachografu, ponieważ wszystkie dane sczytywane są zdalnie i przekazywane do centrali przedsiębiorstwa. Automatycznie pobierane z tachografów dane kart kierowców oraz dane dotyczące pojazdów przechowywane są w bezpiecznym centrum nawet do 2 lat, co eliminuje administrację generującą dodatkowe koszty.

Zdalna obsługa tachografu cyfrowego to przede wszystkim oszczędność czasu i kosztów dla firmy. Monitorowanie pojazdu w trybie rzeczywistym poprzez WEBFLEET oszczędza kierowcy przestojów w uciążliwych korkach oraz konieczności częstego zjazdu do bazy. Przedsiębiorca natomiast nie traci czasu na sczytywanie i zgrywanie danych na nośniki oraz ich analizowanie, ponieważ poprzez WEBFLEET ma możliwość raportowania i ułatwionego pobrania danych do analizy. Obsługa tachografu cyfrowego poprzez aplikacje zdalne niewątpliwie bardzo upraszcza pracę zarówno kierowcy, jak i przedsiębiorcy.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js