Home Finanse Na czym polega odprawa celna w procedurze uproszczonej

Na czym polega odprawa celna w procedurze uproszczonej

Na czym polega odprawa celna w procedurze uproszczonej
0

Możliwość skorzystania z procedur uproszczonych w odprawie celnej w istotny sposób ułatwia handel z zagranicą, przyśpieszając zwolnienie środków transportu i podjęcie towaru, co potrafi mieć też dla przedsiębiorcy niemałe znaczenie ekonomiczne. Firma, która uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, jest też bardziej wiarygodna w oczach swoich kontrahentów, ponieważ organy celne uznały ją za godną zaufania.

Rodzaje procedur uproszczonych i korzyści z nich płynące

Istnieje kilka rodzajów procedur uproszczonych odprawy celnej. Jednym z nich jest możliwość przedstawienia niekompletnego zgłoszenia celnego, w którym brakuje niektórych danych bądź też do którego chwilowo nie dołączono wszystkich niezbędnych dokumentów. Korzysta się z niej w wyjątkowych sytuacjach i niepotrzebny jest w tym przypadku status zaufanego importera/eksportera. Co innego w sytuacji, gdy stosuje się zgłoszenie tzw. uproszczone, przy którym zawsze należy przedstawić towar w urzędzie celnym. Choć mogą z niego korzystać tylko podmioty posiadające pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych, to i tak konieczne jest późniejsze okazanie zgłoszenia uzupełniającego.

Najbardziej popularnym rodzajem procedury uproszczonej w ramach odprawy celnej jest jednak tzw. procedura w miejscu. – Zwalnia ona z obowiązku  przedstawienia towaru w urzędzie celnym – informuje ekspert z zajmującej się transportem i logistyką firmy Logius Express. Większość formalności załatwić można z miejsca zaakceptowanego przez ten urząd, co bardzo często oznacza zakład lub magazyn zainteresowanego podmiotu, który uzyskał pozwolenie na stosowanie tej procedury.

Oprócz wynikającej stąd oszczędności czasu (nie trzeba czekać, nieraz po wiele godzin, na dokonanie odprawy przez funkcjonariuszy) warto wymienić także inne korzyści wynikające ze stosowania procedur uproszczonych. Możliwość dokonywania odpraw poza godzinami pracy urzędu celnego, jak również odraczania płatności należności celnych albo podatku VAT (lub też rozliczenie go w deklaracji podatkowej) bywa dla wielu przedsiębiorców nie mniej istotna.

Eksport

Odprawa celna w procedurze uproszczonej w przypadku eksportu towarów w dużym skrócie prezentuje się następująco. Firma przygotowuje towar i dokumenty wysyłkowe, które następnie kontroluje agencja celna. Może ona, choć nie musi, skontrolować także środek transportu. Nakłada zamknięcia celne i powiadamia urząd celny. W czasie oczekiwania na decyzję w kwestii odprawy (najczęściej natychmiastową, a maksymalnie do dwóch godzin) przygotowuje dokumenty SAD i EUR, a na życzenie klienta lub przewoźnika również WPT w procedurze uproszczonej. Agencja dokonuje wpisu towarów do rejestru, stempluje dokumenty pieczęciami urzędowymi i po wysyłce towaru przekazuje je do urzędu celnego. Wszystko to trwa średnio około pół godziny. Po przejściu przez graniczną jednostkę administracji celnej, której rola w związku z dokumentami WPT w procedurze uproszczonej jest ograniczona, towar może już trafić do odbiorcy zagranicznego.

Import

Podobnie w przypadku przyjęcia towaru z zagranicy. W tym przypadku wszystko trwa nieco dłużej, zazwyczaj jednak różnica wynosi zaledwie parę godzin. Najpierw bowiem agencja celna odbiera od przewoźnika dokumenty importowe i je weryfikuje, przygotowuje dokument SAD i oblicza wysokość należności celno-podatkowych. Powiadamia krajowego odbiorcę oraz urząd celny, który i tutaj odpowiada najczęściej natychmiastowo (a maksymalnie znów – do dwóch godzin). Po uzyskaniu zgody na rozładunek następuje wpis towarów do rejestru i obliczenie wysokości długu celnego, a także potwierdzenie i zwrot dokumentów przewoźnikowi oraz sporządzenie SAD uzupełniających.

Są one rejestrowane przez wewnętrzną jednostkę administracji celnej. Oprócz nich rejestracji podlegają dokumenty tranzytowe – ma to miejsce w dzień po zwolnieniu towaru. Ten ostatni zostaje przejęty przez firmę krajową, która po dokonaniu rozładunku przeprowadza kontrolę zgodności z dokumentami handlowymi. Potwierdza tę zgodność lub też wysyła do agencji celnej protokół rozbieżności w zakresie zawartości przesyłki.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js