Home Prawo Czym różni się umowa zlecenie od pozostałych form zatrudnienia?
0

Czym różni się umowa zlecenie od pozostałych form zatrudnienia?

Czym różni się umowa zlecenie od pozostałych form zatrudnienia?
0

Umowa zlecenia jest obecnie jedną z popularnych form współpracy z pracownikami. Wybierana jest ona przez pracodawców głównie z powodu bardzie korzystnych dla nich warunków, a także niższych kosztów. Na czym polega różnica pomiędzy umową zlecenia i innymi formami zatrudnienia?

Pracodawcy zatrudniają pracowników na trzy sposoby – na umowę o pracę, która podlega zapisom Kodeksu pracy, a także na umowy cywilnoprawne, do których zalicza się umowę zlecenia oraz umowę o dzieło, które regulowane są zapisami Kodeksu cywilnego.

Główne cechy umowy zlecenia to zobowiązanie się zleceniodawcy do wykonania określonej usługi, lecz nie osiągnięcie określonego efektu, jak ma to miejsce w przypadku umowy o dzieło. Umowa zlecenia daje przy tym większą swobodę w zakresie organizacji pracy, nie reguluje wymiaru czasy pracy oraz zleceniobiorca nie podlega wtedy kierownictwu ze strony zleceniodawcy.

Podobnie jak umowa o dzieło, umowa zlecenia daje pracodawcy większą swobodę w jej zawiązywaniu i rozwiązywaniu, ponieważ nie stosuje się wtedy okresu wypowiedzenia, który natomiast dotyczy umów o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych przedsiębiorca również nie ponosi tak dużych kosztów, jak w przypadku umów o pracę.

Pozostałe różnice dotyczące umowy o pracę oraz umowy zlecenia dotyczą takich kwestii jak: miejsce wykonywania pracy – w umowie o pracę jest ono wskazane dokładnie, osobistego wykonania pracy – na umowę o pracę zadania muszą być wykonane osobiście, celu umowy – w umowie o pracę pracownik stale wykonuje określony typ pracy, z kolei na umowie zlecenia wykonuje konkretne zlecenie, czyli usługę.

W kolei w porównaniu z umową o dzieło umowa zlecenie posiada różnice takie jak: ubezpieczenia społeczne, jako że przy umowie zlecenia płaci je zleceniobiorca, a w przypadku umów o dzieło wykonawca dzieła nie ma prawa do ubezpieczeń, także różnice zasadzają się na prawie do reklamacji pracy czy wypowiedzeniu umowy.

Aby wybrać najlepszą formę zatrudnienia pracownika, warto skorzystać się z fachowcami – usługi doradcze oferuje firma SEKA (Seka.pl). Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie Seka.pl.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js