Home Prawo W jakim przypadku można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka?

W jakim przypadku można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka?

W jakim przypadku można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka?
0

Orzeczenie przez sąd rozwodu między małżonkami nie zawsze zamyka łączące ich sprawy i wzajemne zobowiązania. Polskie prawodawstwo przewiduje sytuacje, w których rozwiedzenie małżonkowie mają obowiązek alimentacyjny nie tylko wobec małoletnich dzieci, ale również względem siebie. Czasami takie sprawy alimentacyjne są trudne i pomoc adwokata jest niezbędna.

W jakim przypadku można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka?

Ubieganie się o alimenty od byłego małżonka jest nierozerwalnie związane z winą orzeczoną przez sąd za rozkład pożycia małżeńskiego. Jak wiadomo jest kilka możliwości orzeczenia rozwodu: z winy jednego małżonka, z winy obydwojga małżonków, bez orzekania o winie i sytuacja, gdy żaden z małżonków nie ponosi winy. Dlatego korzystanie z usług kancelarii adwokackiej już na etapie sprawy rozwodowej wydaje się uzasadnione, ponieważ udowodnienie winy lub niewinności pociąga za sobą daleko idące konsekwencje.

Jeżeli sąd orzekł rozpad małżeństwa z winy jednego małżonka, druga strona może wystąpić do sądu o przyznanie alimentów w celu wyrównania jej stopy życiowej. Nie ma ograniczeń czasowych. Małżonek, który ponosi wyłączną winę nie ma możliwości ubiegania się o alimenty od niewinnego małżonka bez względu na swoją sytuację życiową.

W przypadku, gdy sąd orzekł rozwód z winy obydwojga małżonków, mogą oni ubiegać się wzajemnie o zasądzenie alimentów. Sąd może przychylić się do wniosku tylko w sytuacji, gdy strona znajduje się w niedostatku, ponieważ pieniądze z alimentów mają być przeznaczone tylko na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

W pozostałych dwóch przypadkach rozwiedzeni małżonkowie mogą wzajemnie żądać od siebie płacenia alimentów, ale tylko w trudnej sytuacji życiowej (życie w niedostatku). Jednak nie trwa to przez całe życie, lecz do 5 lat od wydania prawomocnego wyroku rozwiązującego małżeństwo.Tylko ciężka choroba i niepełnosprawność (kalectwo) mogą spowodować wydłużenie tego czasu. Adwokat biegły w sprawach alimentacyjnych zgromadzi konieczną dokumentację medyczną i będzie reprezentował klienta w sądzie. Skorzystanie z usług kancelarii adwokackiej może pomóc w wielu sprawach w tym alimentacyjnych.

Kiedy obowiązek alimentacyjny małżonków względem siebie ustaje?

Jeżeli były małżonek uprawniony do otrzymywania alimentów zawrze związek małżeński, obowiązek alimentacyjny ustaje. Jednak w przypadku, gdy w związek małżeński wstąpi były małżonek zobowiązany do płacenia alimentów, ten obowiązek pozostaje i nadal musi łożyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb byłego małżonka. Może on tylko wystąpić do sądu o obniżenie wysokości alimentów.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js