Home Finanse Kupno i sprzedaż nieruchomości. Jakie formalności będziemy musieli załatwić u notariusza?
0

Kupno i sprzedaż nieruchomości. Jakie formalności będziemy musieli załatwić u notariusza?

Kupno i sprzedaż nieruchomości. Jakie formalności będziemy musieli załatwić u notariusza?
0

Kancelaria notarialna to miejsce, do którego musi się udać każdy, kto planuje sprzedaż lub kupno nieruchomości. Przeczytaj, jakie formalności będzie trzeba załatwić, oraz na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.

Sporządzenie aktu notarialnego

Podstawowym obowiązkiem notariusza podczas transakcji kupna-sprzedaży jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Notariusz pomaga w redagowaniu oświadczeń woli i spisuje ich treść, a następnie podpisuje.

Akt notarialny powinien zawierać dokładne informacje na temat sprzedawcy i nabywcy, adres i opis nieruchomości, a cenę i datę przekazania. Wszystkie te dane powinny być możliwie jak najbardziej precyzyjne i nie budzić wątpliwości.

Kancelaria notarialna – obowiązki notariusza podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości

Notariusz musi dotrzymać maksymalnej rzetelności podczas całej procedury. Przede wszystkim należy do niego sprawdzenie tożsamości kontrahentów oraz zbadanie, czy przedłożone dokumenty są wiarygodne. Akt notarialny powinien zostać sformułowany w taki sposób, by był jasny, przejrzysty i zrozumiały.

Obydwie strony zapoznają się ze sporządzonym dokumentem i sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Następnie dokument podpisuje notariusz, kontrahenci oraz osoby obecne przy sporządzaniu aktu. Po sporządzeniu, oryginał aktu notarialnego pozostaje w posiadaniu notariusza, natomiast sprzedający i kupujący otrzymują wypisy.

Wpisy w Księgach Wieczystych

Jeden z zapisów w akcie notarialnym zobowiązuje notariusza do dokonania wpisu w Księdze Wieczystej nieruchomości. Księga Wieczysta to inaczej nazwa publicznego rejestru, który przedstawia stan prawny danej nieruchomości. Dzięki niej można ustalić, kto ma do niej jakie prawa. Księga Wieczysta powinna również zawierać wszystkie informacje o objęciu nieruchomości hipoteką. W Polsce informacje zawarte w Księgach Wieczystych są jawne, obecnie trwają prace umożliwiające dostęp do nich w elektronicznej wersji.

Notariusz wysyła do sądu, który prowadzi Księgę Wieczystą danej nieruchomości treść aktu notarialnego wraz z wnioskiem o ujawnienie zmian. Do wniosku dołączone zostają wszystkie dokumenty, które towarzyszą zawarciu transakcji. Powinno to nastąpić w przeciągu trzech dni od sporządzenia aktu notarialnego.

Opłaty pobierane przez kancelarię notarialną

Maksymalną wysokość taksy notarialnej reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.).

Decydując się na sprzedaż lub kupno mieszkania warto skorzystać z usług kancelarii notarialnej, która ma duże doświadczenie w podobnych sprawach.

Artykuł powstał w  oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl