Home Prawo Kto może kupić mienie zajęte przez komornika
0

Kto może kupić mienie zajęte przez komornika

Kto może kupić mienie zajęte przez komornika
0

Lista dóbr, które mogą zostać zajęte przez komornika na poczet spłacenia długu u wierzyciela jest bardzo długa, obejmuje zarówno wszelkiego rodzaju nieruchomości (domy, mieszkania), jak i ruchomości (pojazdy, sprzęty rtv i agd, meble). Po przejęciu mienia zostaje ono wystawione na licytację publiczną, z której dochód zostaje przekazany wierzycielowi. Zasady licytacji opisuje Artykuł 867 Kodeksu Postępowania Cywilnego – wśród nich znajdują się przepisy określające kto może zostać licytantem.

Kto może wziąć udział w licytacji publicznej

Licytacje publiczne są otwarte dla każdego, kto wyrazi chęć udziału w niej, nie są wymagane żadne opłaty w postaci wadium zabezpieczającego transakcję. Paragraf drugi art. 8672 stwierdza, że w licytacji nie mogą wziąć następujące osoby: dłużnik, komornik, ani ich najbliżsi krewni (rodzice, dzieci, rodzeństwo) oraz małżonkowie, osoby obecne przy licytacji w charakterze urzędowym, ani licytant, który brał udział w poprzednich licytacjach, jednak nie wykonał ich warunków. Aby licytacja mogła się odbyć musi w niej wziąć udział przynajmniej jeden licytant.

Zasady przeprowadzania licytacji

Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 867 KPC licytacja publiczna musi zostać ogłoszona co najmniej trzy dni przed jej terminem. Cena wywoławcza licytowanego mienia w pierwszej licytacji wynosi 75% jego szacowanej wartości. Jeśli w pierwszej licytacji mienie nie zostanie sprzedane, organizowana jest druga licytacja w innym terminie – cena wywoławcza wynosi w jej czasie 50% wartości szacunkowej. Podobnie jak na zwykłych aukcjach, licytację wygrywa licytant, który zaoferuje najwyższą cenę. Wygrana licytacji jest wiążąca, nie można zrezygnować z niej po przybiciu oferty – licytant, który nie dopełni zasad zapłaty zobowiązany jest to zapłaty kary w wysokości 10% kwoty nabycia. Po przybiciu licytacji nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego uiszczenia kwoty nabycia – wyjątkiem są jedynie sytuacje, kiedy kwota ta jest wyższa niż 500 złotych. Nabywca jest wtedy zobowiązany do zapłacenia jedynie 20% kwoty, nie mniej jednak niż 500 złotych – resztę kwoty należy wpłacić do południa dnia następnego. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel mogą złożyć skargę o naruszeniu przepisów w trakcie trwania licytacji, do czasu jej rozpatrzenia przez sąd licytowane mienie – nawet mimo przybicia – nie jest własnością licytanta zgłaszającego najwyższą cenę.

Aby konkretne mienie znalazło się przedmiotem licytacji publicznej, musi zostać najpierw zajęte przez komornika, np. działającego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Mariana Piaseckiego.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js