Home Finanse Kiedy można wnioskować o obniżenie wysokości alimentów na dziecko?

Kiedy można wnioskować o obniżenie wysokości alimentów na dziecko?

Kiedy można wnioskować o obniżenie wysokości alimentów na dziecko?
0

Raz zasądzone alimenty na dziecko nie muszą mieć stale takiej samej wysokości. Kiedy można wnioskować o ich obniżenie?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym regulującym kwestie alimentacyjne nie znajdziemy dokładnych informacji o tym, jaka może być wysokość zasądzonych alimentów na dziecko. Także nawet najlepszy prawnik może mieć trudności z ich wyznaczeniem, ponieważ wysokość świadczenia alimentacyjnego jest określana indywidualnie przez sąd.

Jak ustala się wysokość alimentów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice zobowiązani są do wypłacania alimentów względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z majątku dziecka są na tyle duże, że pozwalają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Wówczas kancelaria prawna może wywalczyć dla klienta brak alimentów.

W kodeksie nie znajdziemy jednak dokładnych informacji o tym, jaka ma być wysokość alimentów, a także przez jaki czas mają być one wypłacane.

Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę:

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka
  • możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica

Zatem przy ustalaniu wysokości alimentów sąd sprawdza między innymi koszty mieszkaniowe, stan zdrowia dziecka, wydatki na edukację i zainteresowania dziecka. Im dziecko jest starsze, tym koszty te mogą być wyższe. Wówczas rodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko, czy samo dziecko już pełnoletnie mogą wnioskować o podwyższenie alimentów.

Z drugiej jednak strony prawnicy spotykają się często z sytuacją, gdy rodzic zobowiązany do płatności alimentów jest w gorszej sytuacji i nie może ich terminowo regulować zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Kiedy mogą być one obniżone?

Przesłanki do obniżenia wysokości alimentów

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajdziemy informację o tym, że jeśli dojdzie do zmiany stosunków istnieje możliwość zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria prawna zajmująca się sprawą wskaże jednak klientowi, że muszą zajść określone przesłanki to wnioskowania o niższe alimenty.

Pod uwagę należy wziąć istniejące warunki i okoliczności, które mają charakter trwały i są znaczne, dlatego w istotny sposób wpływają na istnienie czy wysokość obowiązku alimentacyjnego. Konieczne jest przy tym złożenie wniosku o obniżenie alimentów do sądu i poparcie go dowodami.

Najczęstszą przesłanką do obniżenia alimentów jest znaczna zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych osoby płacącej świadczenie. Może być ona związana z likwidacją stanowiska pracy czy ze stanem zdrowia, który wpływa na możliwości podejmowania pracy. Należy przy tym pamiętać, że sąd może nie przychylić się do wniosku wtedy, gdy zobowiązany został zwolniony z pracy dyscyplinarnie.

Prawnik może pomóc też wtedy, gdy zobowiązany ma nowe, wyższe wydatki, na przykład dotyczące nowego związku małżeńskiego i utrzymania dzieci z tego związku. Jednak sam fakt wejścia w nowy związek czy fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie wpływa automatycznie na ustanie obowiązku alimentacyjnego w stosunku do reszty dzieci.

Zmniejszenie alimentów? Warto skorzystać z pomocy dobrego prawnika

Sprawy o zmniejszenie alimentów często trafiają do kancelarii prawniczych, ponieważ są dość złożone i najlepiej skonsultować je z ekspertem w tej dziedzinie. Prawnik będzie mógł wówczas przeanalizować sytuację klienta i określić, czy w jego przypadku możliwe jest obniżenie wysokości alimentów.

Do skorzystania z profesjonalnych usług doradczych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego zaprasza Kancelaria Adwokacka Sylwii Bartoszuk z Krakowa.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js