Home Praca Jakie prawa ma pracownik na zwolnieniu lekarskim?
0

Jakie prawa ma pracownik na zwolnieniu lekarskim?

Jakie prawa ma pracownik na zwolnieniu lekarskim?
0

Osoby pracujące na etacie mają możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, jeżeli ich stan zdrowia uniemożliwia im świadczenie pracy w danym momencie. O swojej absencji pracownik powinien poinformować pracodawcę niezwłocznie, najlepiej tego samego dnia, lub najpóźniej następnego. W uzasadnionych przypadkach, termin ten może się przesunąć. Oczywiście, nie ma konieczności osobistego informowania – wystarczy telefon, e-mail lub przekazanie informacji przez członka rodziny albo innego pracownika.

Po wystawieniu przez lekarza druku zwolnienia lekarskiego, pracownik ma siedem dni na dostarczenie go pracodawcy. Jeżeli nie dopełni terminu, jego zasiłek może zostać pomniejszony o 25% za każdy dzień opóźnienia.

Zasiłek chorobowy

Każdy ubezpieczony pracownik otrzyma w takiej sytuacji zasiłek chorobowy.

  • Przez pierwsze 33 dni pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe od swojego pracodawcy.
  • Od 34 dnia to ZUS wypłaca już zasiłek chorobowy.
  • Pracownik ma do niego prawo również po ustaniu stosunku pracy, jeżeli choroba nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia zatrudnienia.
  • Osoba chora otrzymuje zasiłek w wysokości 80% swojego średniego wynagrodzenia za ostatnie miesiące. Jeżeli zaś przebywa w tym czasie w szpitalu – zasiłek wyniesie jedynie 70%.
  • Osoby, które ucierpiały na skutek wypadku przy pracy oraz kobiety w ciąży mogą liczyć na wypłatę zasiłku w wysokości 100%.

Ilość dni, w trakcie których pracownik objęty jest takim zasiłkiem jest jednak ograniczona do 182 dni. Wyjątkiem jest zwolnienie lekarskie w czasie ciąży, kiedy można na nim przebywać przez 270 dni. Jeżeli osoba przebywająca na zwolnieniu nadal jest niezdolna do pracy, lekarz orzecznik ZUS ma możliwość przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli jednak lekarz uzna, że dana osoba nie odzyska już zdrowia i nie rokuje poprawy, w takiej sytuacji przyznaje się choremu rentę.

Osoba chora musi przestrzegać warunków w trakcie swojego zwolnienia lekarskiego. Mają one pomóc jej w jak najszybszym powrocie do pracy. Jeżeli zwolnienie nakazuje leżenie w łóżku, nie można w tym czasie poruszać się po mieście, ponieważ w wypadku kontroli z ZUS można utracić prawo do przyznanego zasiłku.

Czytaj porady prawne na stronie: adwokat malgorzatatokarz.pl