Home Konsument Przepisy dotyczące stosowania kotłów do ogrzewania
0

Przepisy dotyczące stosowania kotłów do ogrzewania

Przepisy dotyczące stosowania kotłów do ogrzewania
0

Kotły grzewcze to urządzenia wchodzące w skład niezbędnego wyposażenia każdego domu. Dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa oraz ograniczenia emisji spalin muszą one spełniać bardzo restrykcyjne przepisy.

Zmiany w przepisach dotyczących kotłów

W kwietniu 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostały dwa dokumenty:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187

Pierwszy z dokumentów opisuje wymagania tzw. ekoprojektu, dotyczącego wprowadzenia do obrotu oraz użytkowania kotłów zasilanych paliwami stałymi o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW, w tym również urządzeń wchodzących w skład zestawów grzewczych (kocioł, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury, urządzenia słoneczne). Kotły tego rodzaju muszą spełniać opisane w rozporządzeniu przepisy od dnia 1 stycznia 2020 roku. Przepisy przedstawione w drugim z wymienionych dokumentów obowiązują już od 1 kwietnia 2017 roku. –Dotyczą one etykietowania energetycznego i zamieszczania dodatkowym informacji o kotłach na paliwa stałe o znamionowej mocy cieplnej do 70 kW, w tym również urządzeń wchodzących w skład zestawów grzewczych analogicznych do opisanych wyżej – wyjaśnia specjalista z firmy Heat Sources.

Najnowsze zmiany w przepisach

Zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1187 kotły o znamionowej mocy cieplnej do 70 kW, w tym – jak zostało wspomniane – urządzenie wchodzące w skład zestawów grzewczych, powinny być dostarczane wraz z etykietami, zawierającymi wszystkie wymagane przez Rozporządzenie informacje i zgodnymi z formatem opisanym w Rozporządzeniu. Wymagania te nie znajdują zastosowania między innymi dla kotłów przeznaczonych do ogrzewania gazowych nośników ciepła (para wodna, powietrze), kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie do zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz urządzeń opalanych biomasą niedrzewną.

Wymagania do ekoprojektu

Zgodnie z Rozporządzeniem 2015/1189 kotły na paliwa stałej wprowadzone na rynek od 1 stycznia 2020 roku będą musiał spełniać pewne ściśle określone wymagania. Między innymi:

  • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia o nominalnej mocy cieplnej do 20 kW nie może być niższa niż 75%
  • Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 kW nie może być niższa niż 77%
  • Emisje cząsteczek stałych w czasie sezonowego ogrzewania z kotłów nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczny podajnik paliwa i 60 mg/m3 w przypadku urządzeń zasilanych ręcznie

Kotły powinny spełniać te oraz inne wymagania przedstawione w rozporządzeniu przy spalaniu paliwa zalecanego przez producenta lub innego, dopuszczonego do użytku.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js