Home Konsument Przygotowanie inwestycji wymaga pomocy biura planistycznego

Przygotowanie inwestycji wymaga pomocy biura planistycznego

Przygotowanie inwestycji wymaga pomocy biura planistycznego
0

Planowanie i prowadzenie prac budowlanych w miejscach publicznych jak i prywatnych nie jest łatwe. Wielu inwestorów napotyka problemy natury finansowej czy kadrowej. Jednak wyjątkową uciążliwą barierą może być bariera formalno prawna – niemal wszystkie rodzaje prac budowlanych na terenie Polski są regulowane w ustawach oraz rozporządzeniach i żeby to pokonać trzeba wypełnić niejeden wniosek i odbyć niejedną wizytę w urzędzie. Z tego powodu wiele pomysłów nie dochodzi w ogóle do fazy realizacji. Z pomocą przychodzą biura planistyczne.

Czym są biura planistyczne?

Biura planistyczne, zwane też biurami planowania przestrzennego, to firmy, które zajmują sporządzaniem projektów planistycznych a jednocześnie wspierają inwestorów, deweloperów oraz osoby prywatne w zakresie interpretacji przepisów prawa, w zakresie planowania i pomagają przejść przez wszystkie formalne etapy procesu projektowego. Dzięki nim klienci są w stanie bez trudu pokonać barierę legislacyjną i zaplanować inwestycję w taki sposób, by była ona zgodna z prawem i planem zagospodarowania przestrzennego danych jednostek samorządowych. Biura planistyczne składają się ze specjalistów, którzy mają bezpośredni kontakt z urzędami i są na bieżąco z nowo ustanawianym prawem.

Usługa ta staje się coraz bardziej potrzebna, gdyż wciąż zmieniające się warunki życia społecznego wymuszają na urzędnikach ciągłe zmiany prawne, tym samym narzucając inwestorom konkretne sposoby działania na etapie planowanej inwestycji. Dlatego zasięgnięcie pomocy biura planowania przestrzennego jest wręcz wymagane w wielu przypadkach.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Istotny dla deweloperów jest dokument sporządzany przez urzędy miast i gmin. Jest to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który powstaje w celu racjonalnego zaplanowania przestrzeni należącej do konkretnego samorządu. Uwzględnia on takie dane jak infrastruktura techniczna, demografia społeczeństwa, środowisko naturalne, zabytki czy inne elementy przestrzenne związane z istniejącym zagospodarowaniem. Taki dokument jasno określa jakie zagospodarowanie, gdzie i na jakich zasadach może być realizowane, po to, by utrzymać porządek i harmonię w strukturze przestrzennej miasta lub gminy.

Nietrudno zauważyć, że jest to twardy orzech do zgryzienia dla potencjalnych inwestorów. Biuro planistyczne jednak może pomóc w rozwiązaniu ewentualnych problemów – poprzez analizę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w każdym przypadku jest inny.

Bez wsparcia firmy takie działanie byłoby czasochłonne, skomplikowane i rzadko kiedy efektywne.

Pozwolenie na budowę

Ustawa o polskim prawie budowlanym wymaga decyzji urzędu o pozwoleniu na budowę – jest to coś, z czym musi borykać się nie tylko przedsiębiorca, ale również wielu prywatnych właścicieli działek. Dodatkowo, w przypadku gdy dany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wymagana jest też często decyzja o warunkach zabudowy, której wydanie również może wymagać analizy biura planistycznego.

Biura planistyczne pomagają przejść przez cały proces inwestycyjny związany z etapem przed pozwoleniem na budowę. W drodze konsultacji klient może dowiedzieć się, gdzie i jakie papiery musi złożyć oraz jak muszą one zostać skonstruowane. Dzięki pomocy profesjonalisty procedura znacznie skraca się w czasie.

Konsulting środowiskowy

W dzisiejszych czasach dbanie o środowisko naturalne jest wartością pożądaną, dlatego narzucane jest przedsiębiorcom przestrzeganie odpowiednich zasad w tym aspekcie.  W usługach biur planistycznych znajduje się też tzw. konsulting środowiskowy. Firmy sprawdzają zgodność inwestycji z obowiązującymi normami dotyczącymi ochrony środowiska i w razie potrzeby występują o decyzje w odpowiednich organach. To rozwiązanie, tak jak i pozostałe, pokazuje, że zasięgnięcie pomocy biura planistycznego jest bardzo dobrym pomysłem dla inwestorów, dla których bariery prawne stanowiły do tej pory granicę nie do przebicia. Przy właściwym planie każdy pomysł może być zrealizowany – wystarczy tylko zapytać.

Inspiracja: Budplan.net

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js