Home Konsument Reprezentacja małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach karnych

Reprezentacja małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach karnych

Reprezentacja małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
0

Małoletni nie posiadają pełnej samodzielności na sali sądowej, dlatego w postępowaniach sądowych potrzebują swojego reprezentanta. W przypadku dzieci pokrzywdzonych w sprawach karnych, podmiotami reprezentującymi małoletnich mogą być: członkowie rodziny, kuratorzy sądowi, adwokaci i radcowie prawni oraz inne uprawnione do tego osoby.

Do uzyskania pełnoletniości dziecko pozostaje pod władzą rodzica lub opieką prawną innej osoby. Przepisy Kodeksu cywilnego jasno wskazują, że osoba, która nie ukończyła 13 roku życia nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych, natomiast osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ma skończonych 18 lat posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Takie wskazanie wymiaru zdolności do wykonywania czynności prawnych przekłada się na wymiar zdolności małoletnich do dokonywania czynności w sprawach sądowych.

Kto jest reprezentantem małoletniego pokrzywdzonego w sprawach karnych?

Zgodnie z art. 51 § 2 k.p.k. prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny. W myśl art. 98 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Każdy z nich może być reprezentantem małoletniego samodzielnie albo mogą reprezentować go wspólnie. Rodzice nie mogą jednak reprezentować dziecka, jeżeli:

  • sprawa toczy się pomiędzy dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską,
  • sprawa toczy się pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem,

Gdy żadne z rodziców nie może reprezentować małoletniego pokrzywdzonego, jego reprezentantem zostaje kurator procesowy wyznaczony przez sąd opiekuńczy. Sposób wyznaczania kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rola kuratora procesowego polega na działaniu w imieniu i na rzecz małoletniego pokrzywdzonego. Funkcję kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego może pełnić adwokat, radca prawny, kurator sądowy lub inna wskazana przez sąd osoba.

– Celem ustanowienia kuratora procesowego dla pokrzywdzonego dziecka jest zapewnienie rzetelnej i właściwej ochrony podczas całego postępowania karnego. Zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu prowadzonym przed sądem. Dlatego ważne jest, by kurator został ustanowiony na jak najwcześniejszym etapie postępowania – wyjaśnia pracownik Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Babilasa.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js