Home Prawo Czy za strefy ograniczonego użytkowania wokół lotnisk należy się odszkodowanie?
0

Czy za strefy ograniczonego użytkowania wokół lotnisk należy się odszkodowanie?

Czy za strefy ograniczonego użytkowania wokół lotnisk należy się odszkodowanie?
0

Obecnie wokół kilku lotnisk w Polsce, w szczególności w takich miastach, jak Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Katowice, wprowadzone zostały strefy ograniczonego użytkowania. Strefy te, wyznaczane w związku z rozwojem lotnisk i zwiększeniem emisji hałasu, wprowadzają wiele ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości położonych w sąsiedztwie danego lotniska. Właścicielom nieruchomości położonych w tych strefach należy się odszkodowanie.

Jakie to ograniczenia?

W większości przypadków na całym obszarze strefy ograniczonego użytkowania (tzw. OOU) nie ma możliwości budowy szpitali, domów pomocy społecznej, szkół czy przedszkoli (dotyczy np. lotniska Rębiechowo czy lotniska Ławica). Zabroniona jest też przebudowa istniejących budynków przeznaczonych na inne cele, jeśli wyremontowane budynki miałyby spełniać powyższe funkcje. W praktyce więc w OOU mogą funkcjonować tylko istniejące szkoły, przedszkola, domy dziecka czy internaty.

Większe koszty budowy i remontów

W strefie wewnętrznej dodatkowo nowo budowane domy mieszkalne powinny mieć zapewniony właściwy klimat akustyczny, co w praktyce wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. To samo dotyczy budynków już istniejących, które powinny zostać poddane rewitalizacji akustycznej, a więc powinny zostać odpowiednio wygłuszone.

Co z odszkodowaniem?

W związku z wprowadzeniem strefy ograniczonego użytkowania przepisy Ustawy Prawo ochrony środowiska przyznają właścicielom prawo do uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie to obejmuje przede wszystkim utratę wartości nieruchomości. Jednak jeśli akt prawny wprowadza w danej strefie obowiązek rewitalizacji akustycznej, to właściciele nieruchomości i użytkownicy wieczyści żądać mogą również zwrotu nakładów poniesionych na ten cel. Istotne jest, że roszczenia te wygasają po upływie dwóch lat od wejścia w życie aktu wprowadzającego daną strefę, tak więc jest bardzo ważne, aby podjąć działania zmierzające do uzyskania odszkodowania w wyznaczonym przez ustawę terminie.

Niełatwa batalia sądowa

Dochodzenie roszczeń od lotniska nie jest proste. Władze i pełnomocnicy spółek zarządzających portami lotniczymi robią wszystko, aby nie wypłacać odszkodowań. Dlatego też w zasadzie wszystkie sprawy mają swój finał w sądzie i ciągną się latami. Nie jest to jednak walka z góry przegrana. Aby zwiększyć swe szanse na wygraną, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Jedną z Kancelarii zajmujących się tego typu sprawami jest Kancelaria Libera, która dotychczas wygrała dla swych klientów odszkodowania liczone w setkach tysięcy złotych. Jak podkreśla radca prawny Izabela Libera, ze względu na specyfikę roszczeń i konieczność znajomości przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska warto poszukać kancelarii posiadającej doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań związanych z wprowadzeniem stref ograniczonego użytkowania.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js