Home Prawo Upadłość konsumencka – fakty i mity
0

Upadłość konsumencka – fakty i mity

Upadłość konsumencka – fakty i mity
0

W ciągu ostatnich kilku lat temat upadłości konsumenckiej obrósł w wiele mitów, sprawiających, że dłużnik nie jest pewien, jakie konsekwencje poniesie i jakie korzyści może uzyskać po pomyślnym przejściu procedury upadłościowej. Poniżej przedstawiamy prawdziwy obraz upadłości, skupiając się na najczęstszych wątpliwościach dotyczących tego zagadnienia.

MITY

Bez majątku i dochodów nie można ogłosić upadłości konsumenckiej

Jeśli upadły nie posiada majątku, czyli tzw. masy upadłościowej (w jej skład wchodzi również dochód z wynagrodzenia za pracę), kosztami postępowania zostanie tymczasowo obciążony Skarb Państwa. W przypadku, gdy dłużnik nie posiada majątku oraz nie ma perspektyw na to, żeby wywiązał się ze zobowiązań względem wierzycieli, koszty postępowania zostają umorzone.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką musi nastąpić co najmniej rok po zamknięciu działalności

Zdolność konsumencką upadłościową nabywa się dzień po wykreśleniu działalności z odpowiedniego rejestru. Nie trzeba zatem czekać roku, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Plan spłaty wierzycieli obejmuje zwrot całego zadłużenia

Podczas ogłoszenia upadłości konsumenckiej sąd może ustanowić tzw. plan spłaty wierzycieli. Ustala wysokość miesięcznych zobowiązań oraz czas trwania spłat (maksymalnie 36 miesięcy). Warunki planu spłat są zazwyczaj zależne od informacji, które sąd uzyska od osoby upadłej, wierzycieli oraz syndyka. Plan nie zawsze obejmuje zwrot całego zadłużenia – sąd podczas ustalania wysokości zobowiązań bierze pod uwagę czynniki takie jak: koszty utrzymania upadłego oraz jego rodziny, możliwości spłaty, wysokość wierzytelności etc.

Upadłość konsumencka to dla dłużnika najgorsze rozwiązanie z możliwych

Podjęcie decyzji o upadłości konsumenckiej powinno być przede wszystkim wynikiem dogłębnych rozważań. W sytuacji, gdy dłużnicy nie są w stanie spłacić należności, nie należy jednak obawiać się radykalnych kroków. Ogłoszenie bankructwa może wydawać się ostatecznym rozwiązaniem, ale dzięki powzięciu takiej decyzji dłużnik na nowo będzie mógł zacząć normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

FAKTY

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe przy spełnieniu określonych warunków

Żeby ogłosić upadłość konsumencką, należy spełnić najważniejszy warunek, tj. wykazać, że dłużnik nie jest wypłacalny. Istotne jest również podkreślenie, że zły stan finansowy dłużnika nie wynika z jego umyślnych działań bądź rażącego niedbalstwa.

Przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność powstała z winy dłużnika

Jak wspomniano w poprzednim punkcie, przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ważne jest wykazanie, że zły stan finansowy dłużnika nie wynika z jego świadomych działań bądź rażącego niedbalstwa. W przypadku, gdy dłużnik rozmyślnie doprowadził do niewypłacalności, sąd może oddalić jego wniosek o upadłość konsumencką.

Konsekwencją upadłości konsumenckiej jest brak możliwości rozporządzania swoim majątkiem

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości majątek zostaje przekształcony w tzw. „masę upadłości”, która jest zarządzana przez syndyka. W konsekwencji dłużnik traci możliwość  rozporządzania swoim dotychczasowym majątkiem.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem skutecznego ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest skierowanie się do profesjonalisty  np. doradcy restrukturyzacyjnego

Pozytywne przejście procedury upadłościowej związane jest z odpowiednim przygotowaniem dokumentacji, wniosku, następnie z postępowaniem przed sądem. Oczywiście każdą z tych rzeczy można postarać się zrobić samodzielnie, jednak najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zwrócenie się do kancelarii specjalizującej się w kwestiach prawno-upadłościowych . Dzięki temu dłużnik będzie miał pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie, ze spełnieniem wszystkich wymogów formalnych.

Źródło: http://kancelaria-golebiowska.com.pl

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js