Home Finanse Kiedy warto odrzucić spadek?

Kiedy warto odrzucić spadek?

Kiedy warto odrzucić spadek?
0

Słowo spadek zwykle kojarzy nam się z majątkiem, który otrzymujemy po śmierci kogoś bliskiego. Tymczasem spadek może oznaczać także odziedziczenie długów, jakie zmarły po sobie zostawił. Zawsze jednak mamy możliwość zabezpieczenia swoich interesów przez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub poprzez jego odrzucenie.

Przyjęcie spadku

Po śmierci zmarłego, który pozostawił nam spadek, mamy sześć miesięcy na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli nie wiemy, czy zmarły pozostawił długi, wówczas możemy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiadamy wówczas za długi spadkodawcy, ale tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Odrzucenie spadku jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli wiemy, że zmarły pozostawił po sobie wiele długów, przewyższających wartość majątku. Notariusz mikołów spisuje nasze oświadczenie, które pozwala nam przyjąć lub odrzucić spadek.

Co należy wiedzieć o odrzuceniu spadku?

Odrzucenie spadku jest stosowane nie tylko w przypadku chęci uniknięcia długów spadkowych, lecz także wówczas, kiedy chcemy przekazać swoją część spadku innym spadkobiercą. Odrzucony spadek przypada dzieciom spadkobiercy lub pozostałym spadkobiercom ustawowym. W przypadku pozostawienia testamentu przez zmarłego, odrzucona część spadku przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym, spadkobiercy podstawionemu – jeżeli takowego spadkodawca przewidział – lub spadkobiercom ustawowym. Jeżeli zaś wszyscy spadkobiercy zrzekną się spadku, wówczas przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa.

Kto może odrzucić spadek?

Jeżeli nie chcemy otrzymać spadku, wówczas zawsze możemy ten spadek odrzucić. Należy jednak pamiętać o tym, że mamy na to sześć miesięcy od daty śmierci zmarłego. Spadkobiercy często uważają, że mają czas na odrzucenie lub przyjęcie spadku przez sześć miesięcy od momentu dowiedzenia się o spadku, jednakże jest to mniemanie błędne. Aby więc nie odziedziczyć niechcianego spadku, należy pamiętać o tym terminie. Plusem jest to, że nawet jeżeli przegapimy termin odrzucenia spadku, wówczas dziedziczymy z dobrodziejstwem inwentarza, a więc odpowiadamy za długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku.