Home Konsument Wymogi formalne wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Wymogi formalne wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Wymogi formalne wszczęcia postępowania egzekucyjnego
0

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela lub, w ściśle oznaczonych przypadkach, również na żądanie sądu bądź uprawnionego organu. Przedstawiamy wymogi formalne związane ze wszczynaniem egzekucji.

Od czego zacząć

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć u komornika właściwy wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia itp., zaopatrzonego w klauzulę wykonawczą). Wniosek ten złożony może zostać osobiście lub przez pełnomocnika.

-We wniosku zawrzeć trzeba oznaczenie kierownika, do którego jest on kierowany oraz oznaczenie wierzyciela, konkretnie jego imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa i adres. Osoba składająca wniosek w imieniu osoby prawnej musi dołączyć także aktualny opis KRS, z którego wynika czy jest ona uprawniona do tego typu czynności – tłumaczy nasz rozmówca, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Janusz Kruk.

Ponadto, wskazać należy także dłużnika w jednoznacznie identyfikujący go sposób, a więc podać imię i nazwisko lub nazwę przedsiębiorstwa, wskazać numer PESEL, NIP, REGON lub KRS, numer dowodu osobistego i wskazać ostatni znany adres dłużnika (jego brak we wniosku to brak formalny).

Sposoby egzekucji

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien wskazywać świadczenie oraz sposób jego egzekucji. Możliwe opcje to:

  • egzekucja świadczeń pieniężnych – z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z wierzytelności z rachunku bankowego lub innych wierzytelności, z praw majątkowych, przez zarząd przymusowy lub przez sprzedaż przedsiębiorstwa bądź gospodarstwa rolnego,
  • egzekucja świadczeń niepieniężnych – wydanie nieruchomości, odebranie rzeczy lub eksmisja (opróżnienie pomieszczenia).

Warto wiedzieć, że wierzyciel składający wniosek o egzekucję z nieruchomości musi wskazać ją w jednoznaczny sposób (określić jej położenie, nr księgi wieczystej oraz wskazać sąd prowadzący księgę lub wspólnotę mieszkaniową, w której zasobach mieści się dana nieruchomość).

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js