Home Sprawy Karne

Sprawy Karne

Wymogi formalne wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Twoje Prawo
0
0
Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela lub, w ściśle oznaczonych przypadkach, również na żądanie sądu bądź uprawnionego organu. Przedstawiamy wymogi formalne związane ze wszczynaniem egzekucji. Od czego zacząć Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć u komornika właściwy wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia itp., zaopatrzonego w klauzulę wykonawczą). Wniosek ten […]

W czym nam może pomóc adwokat?

Reprezentacja małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach karnych

Twoje Prawo
0
0
Małoletni nie posiadają pełnej samodzielności na sali sądowej, dlatego w postępowaniach sądowych potrzebują swojego reprezentanta. W przypadku dzieci pokrzywdzonych w sprawach karnych, podmiotami reprezentującymi małoletnich mogą być: członkowie rodziny, kuratorzy sądowi, adwokaci i radcowie prawni oraz inne uprawnione do tego osoby. Do uzyskania pełnoletniości dziecko pozostaje pod władzą rodzica lub opieką prawną innej osoby. Przepisy […]

Oszczędzanie jest łatwiejsze niż myślisz!

Odszkodowania powypadkowe – jakie prawa przysługują po udziale w wypadku?

Twoje Prawo
0
0
Odszkodowania z OC sprawcy Każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu ma obowiązek kupienia polisy OC. Ma ona chronić ofiary potencjalnych wypadków, które może spowodować. Mimo że jest to najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce wiele osób nie wie jakie prawa przysługują poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Po pierwsze samochód Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma niezaprzeczalne prawo do naprawy pojazdu, który […]

Wyniki badania społecznego: Połowa Polaków przekazuje 1% na Organizacje Pożytku Publicznego