Home Sprawy Karne

Sprawy Karne

Adwokat do spraw karnych

Twoje Prawo
0
0
Każdy, kiedy słyszy „prawo karne” może mieć różne odczucia. Jedne osoby będą odczuwały lęk, gdyż interwencja prawa karnego zawsze oznacza naruszenie ważnych dóbr społecznych. Inne osoby mogą natomiast czuć fascynację- tematyka przestępstw zawsze bowiem obecna była w popkulturze, często w bardzo znanych i cenionych dziełach. Niezależnie jednak od podejścia, chyba nikt nie chciałby mieć styczności […]

Lokata terminowa czy fundusz z lokatą?

Wymogi formalne wszczęcia postępowania egzekucyjnego

Twoje Prawo
0
0
Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest na wniosek wierzyciela lub, w ściśle oznaczonych przypadkach, również na żądanie sądu bądź uprawnionego organu. Przedstawiamy wymogi formalne związane ze wszczynaniem egzekucji. Od czego zacząć Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć u komornika właściwy wniosek wraz z oryginałem tytułu wykonawczego (wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia itp., zaopatrzonego w klauzulę wykonawczą). Wniosek ten […]

Leczenie kanałowe zębów – dlaczego warto zdecydować się na zabieg pod mikroskopem?

Reprezentacja małoletnich pokrzywdzonych w postępowaniach karnych

Twoje Prawo
0
0
Małoletni nie posiadają pełnej samodzielności na sali sądowej, dlatego w postępowaniach sądowych potrzebują swojego reprezentanta. W przypadku dzieci pokrzywdzonych w sprawach karnych, podmiotami reprezentującymi małoletnich mogą być: członkowie rodziny, kuratorzy sądowi, adwokaci i radcowie prawni oraz inne uprawnione do tego osoby. Do uzyskania pełnoletniości dziecko pozostaje pod władzą rodzica lub opieką prawną innej osoby. Przepisy […]

Crowdfunding – metoda na pozyskanie kapitału na własny biznes

Odszkodowania powypadkowe – jakie prawa przysługują po udziale w wypadku?

Twoje Prawo
0
0
Odszkodowania z OC sprawcy Każdy posiadacz zarejestrowanego pojazdu ma obowiązek kupienia polisy OC. Ma ona chronić ofiary potencjalnych wypadków, które może spowodować. Mimo że jest to najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce wiele osób nie wie jakie prawa przysługują poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Po pierwsze samochód Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma niezaprzeczalne prawo do naprawy pojazdu, który […]

Dzieciństwo jako czas kształtowania osobowości – jak Twoja postawa wobec dziecka wpłynie na jego samoocenę?

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js