Home Prawo Prawo rodzinne – Z czym jest związane ?

Prawo rodzinne – Z czym jest związane ?

Prawo rodzinne – Z czym jest związane ?
0

Prawo rodzinne to dział prawny zajmujący się regulują stosunków prawnych (majątkowych i niemajątkowych) w rodzinie. Definiuje ono zasady jej istnienia i funkcjonowania, a także stosunki panujące między członkami rodziny, oraz między rodziną i jej otoczeniem.

Prawo rodzinne to dział prawny zajmujący się regulują stosunków prawnych (majątkowych i niemajątkowych) w rodzinie. Definiuje ono zasady jej istnienia i funkcjonowania, a także stosunki panujące między członkami rodziny, oraz między rodziną i jej otoczeniem. Prawo rodzinne zajmuje się więc sferą małżeństwa, przysposobienia, obowiązku alimentacyjnego, rozwodu, separacji, opieki, podziału majątku i kurateli.

Prawo rodzinne regulowane jest przez liczne przepisy i akta prawne takie jak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej czy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Prawo rodzinne jasno określa pewne zasady, które obowiązują w małżeństwie. Jest to na przykład obowiązek zachowania wierności małżeńskiej czy obowiązek współdziałania małżonków dla dobra całej rodziny. Zawiera ono również zasady obowiązujące w relacji dziecko – rodzic. I tak rodzic ma dbać o dobro dziecka, oraz zapewnić mu to, co niezbędne do życia, a dziecko ma być posłuszne swojemu rodzicowi. Celem ustanowienia tych zasad jest ochrona dobra rodziny, jak i każdego jej członka z osobna.

Do procesów rodzinnych i opiekuńczych należą między innymi:

  • Sprawy związane z alimentami (obniżenie wysokości alimentów, podwyższenie wysokości alimentów, ustalenie zakończenia obowiązku płacenia alimentów),

Prawo rodzinne - Z czym jest związane ?

Warto zaznaczyć, że postępowanie sądowe w przypadku obowiązku alimentacyjnego nie jest konieczne. W chwili kiedy zobowiązany dobrowolnie płaci alimenty, a wszystkich zainteresowanych satysfakcjonuje ich stawka, nie ma potrzeby kierować sprawy na drogę postępowania sądowego. Zazwyczaj jednak jest tak, że osoba zobowiązana nie wywiązuje się dobrowolnie z tego obowiązku, a sąd jest jedynym sposobem, aby zainteresowany je otrzymywał.

  • sprawy związane z przysposobieniem (adopcja lub jej ewentualne rozwiązanie),

Przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej wymaga złożenia wniosku oraz pozytywnego orzeczenia sądu w tej sprawie.

  • sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa (rozwód, separacja lub jej ewentualne zniesienie),

Niezależnie od tego, czy małżonkowie są czy nie są zgodni co do rozwiązania małżeństwa oraz orzekania o winie rozpadu małżeństwa sprawa musi zostać skierowana i rozpatrzona w sądzie.

  • sprawy związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej,
  • sprawy związane z unieważnieniem małżeństwa,
  • sprawy związane z ustaleniem ojcostwa czy macierzyństwa,
  • sprawy związane z zaprzeczeniem ojcostwa czy macierzyństwa.
  • sprawy związane z ustanowieniem kuratora.

To tylko część z przykładowych procesów rodzinnych i opiekuńczych. Katalog spraw związanych z tym działem prawa cywilnego jest znacznie szerszy.

Masz problemy z prawem rodzinnym –  Polecamy skontaktować się z radcą prawnym takim jak – Radca-franczak.pl