Home Prawo Czy testament trzeba sporządzić u notariusza?
0

Czy testament trzeba sporządzić u notariusza?

Czy testament trzeba sporządzić u notariusza?
0

Wiele osób jest przekonanych, że ważny testament to ten, który został sporządzony u notariusza. Ewentualnie że trzeba zamieścić w testamencie podpisy świadków, aby stał się on ważny.

W rzeczywistości jednak polskie prawo przewiduje różne formy testamentów, przy czym każda z nich jest równoważna. Występują pomiędzy nimi istotne różnice, które powinny wpłynąć na decyzję o wyborze konkretnego dokumentu.

Jakie są formy testamentów przewidziane w polskim prawie?

Testament zwykły i szczególny, tak kodeks cywilny dzieli te dokumenty. Do pierwszej grupy należy testament napisany własnoręcznie, sporządzony w formie aktu notarialnego oraz allograficzny. Natomiast szczególny dotyczy testamentu ustnego, podróżnego oraz wojskowego.

Najprostszą i uznawaną formą przez prawo jest testament własnoręczny. Taki dokument w zupełności wystarcza, jeśli osoba sporządzająca testament spisze swoją ostatnią wolę w całości odręcznie wraz z datą i pełnym podpisem.

Kolejną najpopularniejszą formą testamentu jest ten sporządzony w formie aktu notarialnego. Sporządzany jest u notariusza w kancelarii, który wydaje testatorowi odpis. Zarówno testament własnoręczny, jak i notarialny są tak samo ważne.

Czym jest testament allograficzny oraz szczególny?

Testament allograficzny spisywany jest w formie protokołu i polega na ustnym oświadczeniu woli w obecności świadków. Świadkami najczęściej są wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo kierownik urzędu stanu cywilnego.

W przypadku testamentów szczególnych najczęściej spotykanym jest ten ustny. Można go sporządzić tylko w sytuacji, gdy występuje obawa nagłej śmierci spadkodawcy albo gdy utrudnione lub niemożliwe jest sporządzenie zwykłej formy testamentu.

Innym rozwiązaniem jest testament podróżny, który sporządzany jest na statku morskim albo powietrznym. Zamiast urzędnika w jego rolę wciela się dowódca statku albo jego zastępca. Ostatnim rodzajem jest testament wojskowy, który musi zostać sporządzony podczas mobilizacji, w trakcie trwania wojny albo podczas przebywania w niewoli.

Którą formę testamentu najlepiej wybrać?

Oczywiście najczęściej wybierany wśród testamentów jest ten sporządzony u notariusza. Posiada on dwie niezaprzeczalne zalety. Po pierwsze spadkodawca ma pewność, że dokument został sporządzony poprawnie pod okiem doświadczonego radcy prawnego czy adwokata, a po drugie po śmierci spadkodawcy trudno jest podważyć akt notarialny.

W przypadku testamentów szczególnych muszą być one sporządzone w szczególnych okolicznościach. Dodatkowo tracą swoją moc już po upływie 6 miesięcy. Natomiast w przypadku testamentu allograficznego jest to mało znany dokument i dość rzadko stosowany, dlatego najczęściej spadkodawca decyduje się na formę własnoręczną lub akt notarialny.

Niezależnie od wyboru konkretnej formy, bardzo ważne jest również to aby odpowiednio zaplanować treść testamentu, co pomoże wykluczyć problemy z jego wykonaniem przez przyszłych spadkobierców. Warto w takiej sytuacji skorzystać z doświadczonej kancelarii notarialnej w Katowicach, gdzie zostaniemy dokładnie poinstruowani jak przygotować tak ważny dokument.

Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy nie chcemy pozostawiać spadkobierców skłóconych poprzez pozostawiony przez nas majątek. Notariusz albo adwokat dokładnie sprawdzi tożsamość sporządzającego testament oraz upewni się, że rozumie on składane przez niego oświadczenie. Wszystko wtedy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js