Home Wiadomości Dzieciństwo jako czas kształtowania osobowości – jak Twoja postawa wobec dziecka wpłynie na jego samoocenę?

Dzieciństwo jako czas kształtowania osobowości – jak Twoja postawa wobec dziecka wpłynie na jego samoocenę?

Dzieciństwo jako czas kształtowania osobowości – jak Twoja postawa wobec dziecka wpłynie na jego samoocenę?
0

Dzieciństwo to okres, w którym człowiek najszybciej zdobywa nowe umiejętności oraz chłonie wiedzę z otoczenia. Okres ten ma kluczowy wpływ na kształtowanie osobowości. Z tego względu niektóre osoby w życiu dorosłym są pewne siebie w każdej sytuacji, podczas gdy inne są przepełnione strachem i cierpią na niskie poczucie własnej wartości. Dziecko część cech dziedziczy po rodzicach, ale ważne jest kształtowanie jego psychiki i przekonań już od najmłodszych lat. Dlatego w niektórych przypadkach kluczową rolę odgrywa psycholog dziecięcy. Istnieje kilka przyczyn, które wpływają negatywnie na przyszłość dziecka.

Nadopiekuńczość rodziców

Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku opieki. Jednak zdarza się, że są nadopiekuńczy, przez co dziecko nie zostaje przystosowane do radzenia sobie z problemami w późniejszym okresie życia. Najczęściej tacy rodzice mają dobre intencje i chcą chronić swoje dziecko przed negatywnymi sytuacjami, które wywołują stres. Niestety, całkowita izolacja od trudnych sytuacji i roztaczanie nad synem lub córką „parasola ochronnego” wywierają negatywny wpływ na ich osobowość. W życiu dorosłym najczęściej nie potrafią sobie w pełni radzić z problemami, popadają w stany depresyjne, a także cierpią na niskie poczucie własnej wartości. To z kolei prowadzi do trudności w podejmowaniu nawet prostych decyzji z obawy przed popełnieniem błędów. Dlatego psycholog dziecięcy poza rozpoznawaniem zaburzeń w rozwoju psychicznym dziecka, edukuje również rodziców na temat tego, co powinni zmienić w wychowaniu. To pozwala wpływać na kształtowanie zachowań małego człowieka w określonych sytuacjach oraz oswaja go ze stresem.

Błędnie rozumiane rodzicielstwo

Badania, w których uczestniczyli psychologowie oraz pedagodzy szkolni wykazały, że rodzice dzieci z niskim poczuciem wartości, najczęściej niewłaściwie rozumieją rodzicielstwo, wskutek czego popełniają 3 podstawowego błędy w wychowaniu:

  • wykazują nadwrażliwość w stosunku do dziecka – wyręczają je w zbyt wielu kwestiach, zamiast uczyć samodzielnego postępowania,
  • są zbyt mało wymagający w niektórych kwestiach – to powoduje, że dziecko nie rozwija się prawidłowo, lecz uczy się łatwego życia, co skutkuje brakiem umiejętności radzenia sobie z problemami,
  • są zbyt wymagający w niektórych aspektach – posiadają zbyt wygórowane oczekiwania wobec osiągnięć dziecka, nieadekwatne do stopnia jego rozwoju (zbyt wczesne oczekiwania).

Im bardziej nadopiekuńczy rodzice, tym mniejsze zdolności przywódcze dziecka

Nadopiekuńczość rodziców negatywnie wpływa również na zdolności przywódcze dziecka. W dorosłym życiu może to powodować problemy z samodzielnym podejmowaniem decyzji. Poza tym dzieci nadmiernie rozpieszczane rzadziej sprawują funkcje kierownicze w życiu zawodowym. Jest to związane z małą pewnością siebie oraz niską samooceną. Poza tym takie osoby są bardziej wrażliwe na krytykę oraz przeciwności losu. Nadopiekuńczość może również spowodować, że dorosły człowiek, który nie potrafi sobie radzić z problemami, zaczyna obwiniać rodziców, że nie przygotowali go do życia dorosłego.

Zbyt małe oczekiwania wobec dziecka oraz nadmierne roztaczanie nad nim opieki, wpływa na jego osobowość w późniejszym okresie życia. Dzieci mają też skłonność do naśladowania rodziców, którzy we wczesnych latach stanowią ich autorytet. Dlatego duży wpływ na rozwój i przekonania młodego człowieka mają wzajemne relacje rodziców. Natomiast nadopiekuńczość może nie przygotowywać go do samodzielnego radzenia sobie w życiu dorosłym. Dlatego osoby, które mają wątpliwości związane z wychowaniem dziecka lub zauważyli u niego niepokojące zachowania, korzystają z pomocy specjalisty, którym jest psycholog dziecięcy.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js