Home Wiadomości Jakie choroby u świń wywołują mykotoksyny?
0

Jakie choroby u świń wywołują mykotoksyny?

Jakie choroby u świń wywołują mykotoksyny?
0

Świnie są niezwykle podatne na skażenie mykotoksynami, a najbardziej narażone są młode zwierzęta i samice hodowlane. Rodzaj i stężenie mykotoksyn w paszy oraz wiek i faza produkcji trzody wpływają na stopień zachorowalności zwierząt. Nawet niewielkie ilości zanieczyszczenia paszy mykotoksynami powoduje zmniejszenie wydajności u świń w okresie chowu oraz obniża system odpornościowy, doprowadzając nawet do śmierci trzody chlewnej i tym samym do dużych strat ekonomicznych.

Jak powstają mykotoksyny?

Niektóre grzyby w określonych warunkach ciepła i wilgoci wytwarzają toksyczne metabolity, które negatywnie wpływają na rośliny i ziarna, powodując produkcję mykotoksyn. Mogą one rozwijać się w zbożach polowych, uszkodzonych ziarnach czy źle przechowywanych paszach. Mykotoksyny mogą również występować w ściółce, dlatego użycie słomy zwiększa zagrożenie choroby świń. Istnieje wiele zidentyfikowanych mykotoksyn, a co najmniej siedem z nich uważa się za powodujące choroby. Kilka różnych grzybów może powodować powstanie różnych mykotoksyn w jednej mieszanej paszy. Dodatkowo proces metabolizmu może prowadzić do ich przekształcenia w inne substancje toksyczne.

Objawy zakażenia mykotoksynami

Mykotoksykoza może charakteryzować się przewlekłym początkiem, co jest uzależnione od spożywania małych ilości toksyn przez długi czas. Wówczas mogą wystąpić objawy zatrucia połączone ze zmniejszonym apetytem, spowolnionym wzrostem i  podatnością na choroby wtórne. Ostre ogniska choroby posiadają bardziej oczywiste symptomy i będą się różnić w zależności od rodzaju mykotoksyn. Rozpoznanie przewlekłej choroby jest często trudne, gdyż objawy kliniczne są rzadko widoczne i mało specyficzne, a spożyta już pasza nie została poddana analizie.

Choroby wywołane przez mykotoksyny

Mykotoksyny mogą powodować upośledzenie systemu metabolicznego, odżywczego czy endokrynologicznego. Wiele z nich uszkadza wątrobę i zmniejsza średnie spożycie paszy przez zwierzęta. Jedne są teratogenne lub rakotwórcze, inne predysponują świnie do chorób wtórnych i zmniejszają reprodukcję loch. Działanie mykotoksyn jest uzależnione od spożytej ilości, czasu ich przyjmowania i wieku świń. Młode zwierzęta są znacznie bardziej podatne na zarażenie niż dorosłe osobniki.

Mikotoksyny mogą powodować choroby takie jak:

  1. Aflatoksykoza. Wywołują ją cztery główne toksyny:B1, B2, G1, G2, z czego najsilniejszą  jest B1. Aflatoksyna spożywana przez karmiącą matkę jest przenoszona do jej mleka i przekazywana do karmionych młodych. Aflatoksyny działają immunosupresyjnie i powodują wzrost wcześniejszych chorób wtórnych. Ostre przypadki tej choroby występują u świń rzadko, zazwyczaj ma ona postać przewlekłą.
  2. Rojnica. Powodowana przez Claviceps purpurea, który jest grzybem wielu traw i ziaren zbóż, szczególnie żyta, owsa i pszenicy. Wytwarza on trzy główne alkaloidy powodujące zatrucie pokarmowe. Toksyny te powodują zwężenie naczyń tętniczek i uszkodzenie komórek śródbłonka, powodując zakrzepicę. W małych ilościach mogą jedynie spowalniać tempo wzrostu, natomiast duże ilości powodują martwicę niedokrwienną, objawiającą się złuszczaniem części kończyn, takich jak ogony, uszy i kopyta. Objawy nasilają w czasie zimnej pogody. U ciężarnych loch może powodować zahamowanie rozwoju gruczołu mlekowego i zmniejszyć ilość miotu.
  3. Toksykoza fumonizynowa. Fumonizyny powodują choroby głównie związane z układem oddechowym. Objawy obejmują duszność, sinicę czy osłabienie i powodują śmierć w ciągu 4-10 dni. Zachodzą znaczące zmiany w płucach obejmujące spory obrzęk płuc i wysięk opłucnowy.
  4. Toksykoza trichotecenowa. Objawy choroby zwykle obejmują brak spożywania paszy, ślinienie, a czasami wymioty. Przewlekłe narażenie na patogen, może powodować niedowład, paraliż czy drgawki.
  5. Zearalenon. Może być obecna w spleśniałej kukurydzy czy innych ziarnach oraz w granulowanych paszach zbożowych. Ma działanie estrogenne, powodując zapalenie sromu i pochwy oraz wcześniejszy rozwój gruczołu mlekowego u loch.

Aby zapobiec chorobom wywołanym przez większości mykotoksyn, niezbędna jest stała kontrola paszy. Paszę podejrzewaną o zatrucie należy zastąpić paszą dobrej jakości lub ewentualnie rozcieńczyć z ziarnem dobrej jakości, zmniejszając toksyczne stężenie. W niedopuszczeniu do zarażenia pomocne są premiksy dla trzody, zawierające odpowiednie minerały i witaminy, utrzymujące świnie chlewne w dobrej kondycji i zwiększające ich odporność.

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js